آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره مزمل

آثار و برکات سوره مزمل

آثار و برکات سوره مزمل تعداد آیات: 20 مکی یا مدنی: مکی  مزمل هفتاد و سومین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر کس سوره مزمل را قرائت نماید اجری همانند کسی که در راه خداوند بندگانی را به…
متن دوم