آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره محمد

آثار و برکات سوره محمد

آثار و برکات سوره محمد تعداد آیات: 38 مکی یا مدنی: مدنی محمد چهل و هفتمین سوره قرآن است. محمد و نام های دیگرش «القتال، الذین کفروا» امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: در سوره محمد نشانه ای درباره ما و نشانه ای درباره بنی…
متن دوم