آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره قلم

آثار و برکات سوره قلم

آثار و برکات سوره قلم تعداد آیات: 52 مکی یا مدنی: مکی قلم شصت و هشتمین سوره قران کریم است . این سوره به «ن والقلم» نیز شهرت دارد. از امام صادق علیه السلام نیز در این باره روایت شده است: هر کس سوره قلم را در نمازهای…
متن دوم