آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره طارق

آثار و برکات سوره طارق

آثار و برکات سوره طارق تعداد آیات: 17 مکی یا مدنی: مکی طارق هشتاد و ششمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که در نمازهای واجب خود سوره طارق را بخواند در روز قیامت در نزد خداوند مقام و منزلتی…
متن دوم