آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره جن

آثار و برکات سوره جن

آثار و برکات سوره جن تعداد آیات: 28 مکی یا مدنی: مکی جن هفتاد و دومین سوره قرآن کریم است. امام صادق علیه السلام در روایتی آورده اند: هر کس سوره جن را زیاد قرائت کند در دنیا آزاری از جنیان به ائ نمی رسد و نه چشم زخمی و نه سحر و…
متن دوم