آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره جمعه

آثار و برکات سوره جمعه

آثار و برکات سوره جمعه تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مدنی جمعه شصت و دومین سوره قران کریم است حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز فرمودند: سوره جمعه و منافقون را قرائت کن زیرا قرائت این دو سوره در روز جمعه در نماز صبح…
متن دوم