آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره تین

آثار و برکات سوره تین

آثار و برکات سوره تین تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی تین نود و پنجمین سوره قران کریم است امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر کس سوره تین را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند به اندازه ای از نعمت ها و بهره های بهشتی به او داده…
متن دوم