آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره انشقاق

آثار و برکات سوره انشقاق

آثار و برکات سوره انشقاق تعداد آیات: 25 مکی یا مدنی: مکی انشقاق هشتاد و چهارمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره انشقاق را قرائت نماید و ان را د رنمازهای واجب و مستحب خود مداوم بخواند…
متن دوم