آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لیمو تعبیر

لیمو

لیمو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لیمو، بیماری می‌باشد و هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.تعبیر خوردن شربت‌هایی که ترش و ناخوشایند هستند (مثل شربت ریواس و لیمو و نارنج و...) غم و اندوه می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری). لیمو
متن دوم