آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لک لک تعبیر

لک لک

لک لک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لک لک، شخصی بی‌آزار و عاقبت‌اندیش و با حسب و نسب می‌باشد.اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و…
متن دوم