آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح

لوح

لوح جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لوح و قلم می‌لرزد، تعبیرش این است که حال و روز «دبیران» بد می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لوحی که کودکان بر روی آن مطلب می‌نویسند و می‌خوانند عبارتند از: 1- فراوانی…
متن دوم