آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لب تعبیر

لب

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب ها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خویشاوندی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم