آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لباس و پوشاک تعبیر

لباس و پوشاک

تعبیر کلی در تعبیرهای زیر به "پیراهن" بودن توجه داشته باشید، زیرا جائی که از پیراهن گفته شده منظور لباس بالاتنه می‌باشد (لباس نیم تنه‌ای که پوشش بالاتنه است)، ولی در جائی که از "لباس" گفته شده معنای کلی آن که پوششی است برای بدن منظور…
متن دوم