آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلیه تعبیر

قلیه

قلیه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت قلیه‌ای که "آب پز" شده است بهتر از قلیه‌ای است که بدون آب پخته شده و هر چه مزۀ قلیه بهتر باشد در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد.اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، تعبیرش این است…
متن دوم