آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلع تعبیر

قلع

قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. اگر ببینی سپیدروی داری و میدانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال را به دست…
متن دوم