آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قفس تعبیر

قفس

قفس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفسی داری، تعبیرش این است که گرفتار جای تنگی می‌شوی،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تو را زندانی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قفس را شکسته‌ای، یـعـنـی از زندان خلاص…
متن دوم