آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قدح

قدح

قدح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قدحی پر از آب در اختیار داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری و از آن‌ها صاحب فرزند پارسا و پرهیزکاری خواهی شد .امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

دعای قدح با تفسیر و آداب کامل

دعای قدح با تفسیر و آداب کامل دعای بسیار عظیم قدح یکی از ادعیه بسیار معروف است که از آن به عنوان عظیمترین دعایاد برده شده است و خداوند هر حاجت و نیاز را بعد از خواندن این دعا رفع می کند و نیز روایت شده است که هرکس این…
متن دوم