آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فلج صورت

فلج صورت

فلج صورت لقوه یا "فلج عصب صورت" نوعی بیماری است که موجب می‌شود عصب صورت فلج شده و صورت شخص کج شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لقوه، مردی منافق می‌باشد.اگر در خواب ببینی دچار بیماری لقوه شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو…
متن دوم