آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فقر

فقر

فقر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فقیر بودن بهتر از ثروتمندی می‌باشد، مخصوصاًً اگر در راه دین و پرهیزکاری و آخرت باشد.اگر ببینی فقیر شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو درست و پاک می‌باشد و عاقبت به خیر خواهی شد . فقر

چه تلخ است فقر

کودک شيشه پاک کن کودک شیشه پاک کن ميان ماشين‌ها می چرخيد با دستمالی چرکی به بهانه‌ی پاک کردن شيشه‌ها اما هيچ کس او را نمي ديد ... هيچ کس سکه‌ای به کاسه‌اش نمی انداخت ... يک روز راننده اتوبوس بي‌حواسی…
متن دوم