آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت سوره های قران

فضیلت تهلیل های قرآن

فضیلت تهلیل های قرآن کفعمی از پیامبر اکرم  روایت کرده است که : به درستی که تهلیل های قران در ۳۶ جای کتاب الهی امده است  . هر کس این تهلیل ها را بخواند خداوند حکمت  وعلم  و ایمان و اخلاص وتوکل و ارامش و وقار را بر قلب او وارد…
متن دوم