آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرو رفتن در آب

فرو رفتن در آب

فرو رفتن در آب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند(مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و…
متن دوم