آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرار کردن تعبیر

فرار کردن

فرار کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرار کردن، رهایی و خلاصی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش پیروزی بر دشمن است (زیرا حضرت موسی (ع) در خواب دید که از فرعون فرار می‌کند، ولی بعدها از شر فرعون خلاص شد و بر او غلبه…
متن دوم