آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فحش

فحش

فحش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، تعبیرش این است که آن شخص بر تو غلبه کرده و کامیاب و موفق می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی، یـعـنـی مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد،…
متن دوم