آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فال

فال

فال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فال می‌گیری و فال تو خوب شده است، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی ولی اگر فال تو بد شده تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فال عبارتند از:…
متن دوم