آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غذای مریض تعبیر

غذای مریض

غذای مریض ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غذاهایی که برای افراد مریض تهیه می‌شوند (در صورتی که ترش نبوده و بدون چربی باشند)سود و منفعت است،‌‌‌‌‌ ولی اگر ترش و ناخوشایند باشند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). غذای مریض
متن دوم