آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عودسوز تعبیر

عودسوز

عودسوز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عودسوز، «غلام» و «کنیزک» می‌باشد.اگر در خواب ببینی عود سوز داری، تعبیرش این است که غلام یا کنیزک به دست می‌آوری.اگر ببینی عودسوز را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی غلام یا کنیزک تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و…
متن دوم