آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علیه هیپنوتیزم

سازوکارهای دفاعی,ناخودآگاه بیماران,علیه هیپنوتیزم

سازوکارهای دفاعی «ناخودآگاه» بیماران علیه هیپنوتیزم همه کس را می‌توان هیپنوتیزم کرد. در گذشته هر وقت سوژه هیپنوتیزم نمی‌شد، هیپنوتیزور  می‌گفت که این شخص استعداد تلقین‌پذیری ندارد. در چنین وضعی (اسن طور) معتقد بودند که برای رسیدن به نتیجه…
متن دوم