آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم هیپنوتیزم مهم‌ترین وسیله درمان پزشکان مکتب نانسی برخلاف مکتب وین و پاریس به علل ارگانیک (عضوی) توجهی نداشتند، تلقین و هیپنوتیزم را مهم‌ترین وسیله درمان امراض روانی می‌پنداشتند و مدعی بودند که هیپنوتیزم از…
متن دوم