آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقیده روانشناسان امروز راجع به خاصیت معالجه کننده آهن‌ربا

عقیده روانشناسان امروز راجع به خاصیت معالجه کننده آهن‌ربا

عقیده روانشناسان امروز راجع به خاصیت معالجه کننده آهن‌ربا (۲) روانشناسان معتقدند کحه آهن‌ربا بیماری‌های عصبی را معالجه می‌کند، ولی نه به علت اینکه این خاصیت در خود آهن‌ربا باشد، بلکه این خاصیت در خود شخص بیمار است، که ما به او تلقین…
متن دوم