آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عزرائیل تعبیر

عزرائیل

عزرائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عزرائیل در آسمان است و خودت بروی زمین، تعبیرش این است که از هر کاری که مشغول هستی بر کنار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی عزرائیل بروی زمین و نزدیک تو می‌باشد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.اگر…
متن دوم