آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ظروف غذا و آشپزی

ظروف غذا و آشپزی

ظروف غذا و آشپزی از تعبیرهای مختلفی که در زمینۀ ظروف غذا و آشپزی آمده است (ظروفی نظیر بشقاب و دیگ و... که در قسمت موضوعات مرتبط پایین صفحه مشاهده می‌شود) این‌طور می‌توان فهمید که:تعبیر کلی ظروف، شخصی خدمتکار می‌باشد.اگر در خواب ببینی ظرفی…
متن دوم