آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طوطی تعبیر

طوطی

طوطی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ«دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری،…
متن دوم