آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طنبور تعبیر

طنبور

طنبور ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانه طنبور می‌زنی، تعبیرش این است که خبر مصیبت‌باری میشنوی، ‌‌‌‌‌ یا اگر بیمار هستی و در خواب ببینی که طنبور می‌زنی، یـعـنـی عمر تو به پایان رسیده است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی طنبور را…
متن دوم