آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شیره انگور

شیره انگور

شیره انگور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرۀ انگور، سود و منفعت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ_ ...مردم عصیر (میوه‌ها و دانه‌های روغنی)می‌گیرند (یوسف-49).اگر در خواب ببینی شیرۀ تازه انگور…
متن دوم