آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکر کردن

شکر کردن

شکر کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکر می‌کنی، تعبیرش زیاد بودن قوت و جاه و همچنین علاقه‌مندی به دین می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ...لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِیدَنَّكُمْ... _ ...اگر سپاس‌گزاری کنید، حتماً افزونتان دهم...…
متن دوم