آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شپش تعبیر

شپش

شپش در اینجا منظور از شپش، حشره‌ای است که به مو و بدن انسان چسبیده و از خون او تغذیه می‌کند، بنابراین با شپشه اشتباه نشود. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.اگر…
متن دوم