آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شوره سر

شوره سر

شوره سر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو شوره می‌ریزد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن از کسی به تو آسیب خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شورۀ سر تو از بین رفته است و بهبود پیدا کرده‌ای، یـعـنـی از…
متن دوم