آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شعر تعبیر

شعر

شعر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شعری در مدح و ستایش، یا هجو و بدگوئی از کسی می‌خوانی، تعبیرش این است که حرف باطل می‌گویی، همانطور که در قرآن کریم آمده:وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ _ و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند…
متن دوم