آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شطرنج

چگونه قهرمان شطرنج را شکست دادم

چگونه قهرمان شطرنج را شکست دادم. از زندگینامه های ولف مسینگ: پزشکان و روانکاوان شوروی، در مورد من و نیروی استثنایی وجود من خیلی مطالعه کرده‌اند اما باید بگویم که اکثر راین دانشمندان، نیروی تله پاتی را به قدر کافی جدی نمی‌گیرند. مثلاً همین…

شطرنج

شطرنج تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی در بازی شطرنج برنده شده‌ای، تعبیرش این است که کسی را در کار باطل و بیهوده‌ای شکست می‌دهی، ولی اگر ببینی بازنده شده‌ای، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان…
متن دوم