آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرم تعبیر

شرم

شرم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شرم و حیا کردن، ایمان می‌باشد، همانطور که پیغمبر (ص) فرموده‌اند: الحیاء من الایمان _حیا از ایمان است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت از انجام گناه و فساد در دین این است که ایمان تو ناقص می‌باشد،…
متن دوم