آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شادی و خوشحالی

شادی و خوشحالی

شادی و خوشحالی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب خودت را شاد و خوشحال ببینی، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... حَتَّى اِذَا فَرِحُواْ بِمَا اُوتُواْ... _ ... وقتی سرگرم و شادمان به آن شدند…
متن دوم