آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سینه تعبیر

سینه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سینه، دین و شریعت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ... _ آیا کسی که خدا سینه‌اش را پذیرای اسلام کرد...(زمر-22). تعبیر کلی
متن دوم