آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره های قرآن

خواص بعضى از سوره هاى قرآن

خواص بعضى از سوره هاى قرآن (1) از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام حضرت ابى عبداللّه عليه السلام : اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آيد شگفت نيست . امام جعفر صادق عليه السلام : در جواهر القرآن مسطور…
متن دوم