آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره نور

آثار و برکات سوره نور

آثار و برکات سوره نور تعداد آیات: 64 مکی یا مدنی: مدنی نور،بیست و چهارمین سوره قرآن است از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: مال ها و نیروهای جنسی خود را با تلاوت سوره نور محافظت کنید و زنانتان را با این سوره…
متن دوم