آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره نساء

آثار و برکات سوره نساء

آثار و برکات سوره نساء ختم سوره ی نساء جهت امان از فشار قبر عیاشی از امیر المومنین (ع) روایت کرده که ان حضرت فرمودند هر کس سوره ی نساء را هر جمعه بخواند از فشار قبر ایمن می باشد زمانی که او را در قبر می نهند جهت محبت میان…
متن دوم