آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره نحل

آثار و برکات ختم سوره ی نحل

آثار و برکات ختم سوره ی نحل   جهت ادای دین حضرت امام باقر (ع) فرمودند هر کس سوره ی (نحل) را هر ماه بخواند برای دین او در دنیا کافی است و هفتاد نوع از انواع بلاها که سهل ترین ان ها جنون و جذام و برص است از او دور می گردد و جایگاهش در…
متن دوم