آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره قصص

آثار و برکات سوره قصص

آثار و برکات سوره قصص تعداد آیات: 88 مکی یا مدنی: مکی قصص  بیست و هشتمین سوره قرآن است نام دیگرش «موسی و فرعون» از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله روایت شده است: اگر کسی سوره قصص را قرائت کند ده برابر تعداد…
متن دوم