آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره فرقان

آثار و برکات سوره فرقان

آثار و برکات سوره فرقان تعداد آیات: 77 مکی یا مدنی: مکی بیست و پنجمین سوره قرآن است نام دیگر سوره فرقان , «تبارک» است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر که سوره فرقان را قرائت نماید، در روز…
متن دوم