آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره رعد کاملختم سوره رعد

آثار برکات ختم سوره ی رعد

آثار برکات ختم سوره ی رعد روز قیامت از موقنان به عهد خدا باشد پیغمبر اکرم (ص) فرمودند هر کس سوره ی (رعد) را بخواند حق تعالی به عدد هر ابری که روی اسمان امده و خواهد امد تا روز قیامت برایش ده حسنه می نویسد و روز قیامت از موقنان…
متن دوم