آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره اسراء

آثار و برکات سوره اسراء

تعداد آیات: 111 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: بنی اسرائیل، سبحان آثار و برکات سوره اسراء 1) جهت زیاد شدن فهم و قدرت سخنوری امام صادق علیه السلام فرمود: ... اگر این سوره را در ظرفی بنویسد و به اب…
متن دوم